Laboratorium Bahasa Multimedia

lab bahasa interactive merupakan program pembelajaran bahasa arab tingkat pemula serta buntut yang berwatak multimedia (audio-visual) serta interaktif yang dikemas dalam bentuk cd (compact disc) serta sanggup dijalani pada pc maupun laptop anda. bakal menambah wawasan materi kuliah, mahasiswa diberikan kewajiban runtut serta kewajiban otonom dan juga bakal diumumkan dalam blog. nyata jika tiap-tiap generator mempunyai uraian masing-masing dalam memastikan besarnya energi masuk. sebagai guna tidak terlihat permasalahan untuk pemakaian meja lab bahasa jenis ini. haluan itu pula mempunyai satu

...